SetPageProperty("description", "Respublika kengashining asosiy maqsadi – fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyati samaradorligini oshirish, mahalla institutini aholiga eng yaqin va xalqchil tuzilmaga aylantirish, fuqarolar yig‘inlarining mushtarak manfaatlarini ifoda etadigan uyushmaga birlashish huquqlarini ro‘yobga chiqarish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o‘zaro hamkorligini yanada rivojlantirish."); $APPLICATION->SetPageProperty("keywords", "respublika, kengash, mahalla, faoliyat, fuqarlarning, davlat, organlari, , toshkent, o'zbekistan"); $APPLICATION->SetPageProperty("title", "Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha Toshkent shahar kengashi"); ?> IncludeComponent( "pixelcraft:index", "", Array( "TEST" => "N", "CACHE_TYPE" => "A", "CACHE_TIME" => "36000000", "CACHE_FILTER" => "Y", "CACHE_GROUPS" => "Y", ) );?>